top of page
Les Taamim

La Méguila (Habad)

Par Rav Tsvi Pinson

Méguila 1'פרק א
00:00 / 06:28
Méguila 2'פרק ב
00:00 / 07:10
Méguila 3'פרק ג
00:00 / 05:21
Méguila 4'פרק ד
00:00 / 04:38
Méguila 5'פרק ה
00:00 / 04:24
Méguila 6'פרק ו
00:00 / 04:04
Méguila 7'פרק ז
00:00 / 03:01
Méguila 8'פרק ח
00:00 / 05:50
Méguila 9'פרק ט
00:00 / 08:35
Méguila 10'פרק י
00:00 / 00:58
bottom of page